blog

Věcné břemeno na nemovitosti. Žádný problém, nebo důvod k obavám?

FND reality 19.12.2022

Věcné břemeno na nemovitosti. Žádný problém, nebo důvod k obavám?

Padla vám do oka nemovitost, na kterou je vázané věcné břemeno, a přemýšlíte, jestli jít do nákupu? V každém případě jde o omezení vlastnického práva, to ale může mít různý rozsah i trvání. Jaké druhy věcných břemen existují a jak vás mohou (ne)omezovat?

Co je věcné břemeno

Věcná břemena k nemovitostem označují práva, která má osoba nebo subjekt k užívání nemovitosti nebo přístupu do nemovitost jiné osoby za určitým účelem.

Podle zákona se věcná břemena dělí na služebnosti a reálná. Služebnosti většinou obnášejí pasivní přístup, zpravidla něco musíte tolerovat (například to, že po vaší cestě jezdí i soused). Reálná břemena vyžadují aktivnější přístup, konání nebo dávání. Například když na vás babička přepíše byt za podmínky, že se o ni až do její smrti budete starat.

Služebnosti se dále rozlišují na pozemkové a osobní. Pozemkové služebnosti jsou zřízeny ve prospěch určité nemovitosti a jsou převoditelné spolu s ní. Osobní služebnosti se naopak zřizují ve prospěch určité osoby, nejsou převoditelné a smrtí oprávněné osoby zanikají, pokud smlouva nemluví jinak.

Věcné břemeno vzniká smlouvou, závětí nebo vydržením, účinnosti nabývá zápisem do katastru nemovitostí.

Nejčastější formy věcného břemene

V praxi se při prodeji a nákupu realit nejčastěji setkáváme se třemi druhy věcného břemene. Jde o služebnost inženýrské sítě, služebnost cesty a právo na dožití.

Služebnost inženýrské sítě

Tato forma věcného břemene není ničím neobvyklým. Pokud se s ní setkáte při nákupu nemovitosti, není se čeho bát. Pravděpodobně jde o dohodu s provozovatelem energetické, vodovodní nebo kanalizační sítě, který je vede přes pozemek. Jedinou nevýhodou je nutnost umožnit pracovníkům společnosti v případě potřeby vstup na pozemek, případně nutnost dodržovat ochranné pásmo při výstavbě (to mimochodem platí i pro výsadbu stromů). Nevýhodou je, že se z této formy věcného břemene v podstatě nejde vyvázat.

Služebnost cesty

Často se v praxi setkáváme i se služebností cesty. To vzniká ve chvíli, kdy se vlastník nemovitosti nedostane k veřejné cestě jinak než po pozemku svého souseda. Výhodné je, že nemovitosti s tímto věcným břemenem jsou často levnější. Na druhou stranu musíte umožňovat průchod přes vlastní pozemek sousedovi. Věcné břemeno je vázáno k pozemku, bude tedy platit i poté, kdy vy nebo soused svoji nemovitost prodáte.

Právo na dožití (služebnost bytu)

Služebnost bytu nebo výměnek se většinou zřizuje v rámci rodiny. Prarodiče nebo rodiče darují za určitých podmínek svoji nemovitost dětem či vnoučatům, právně si ale ošetří, aby je nemohli potomci do smrti vystěhovat nebo jim bránit v užívání nemovitosti. Toto břemeno zaniká úmrtím darujícího. V případě prodeje nemovitosti zatížené tímto věcným břemenem jde samozřejmě o aspekt výrazně snižující její hodnotu a situaci vyžadující toleranci kupujícího i výměnkáře.

Jak zjistit, jestli je na nemovitost vázané věcné břemeno?

Před koupí nemovitosti je důležité pečlivě prozkoumat všechna věcná břemena, která s ní mohou být spojena, protože mohou mít vliv na užívání a požívání nemovitosti. Je také důležité pečlivě zvážit podmínky jakéhokoli věcného břemene, které se uděluje nebo nabývá, protože může mít významné právní a finanční důsledky jak pro držitele věcného břemene, tak pro vlastníka nemovitosti.

Prodávající je povinen o existenci věcného břemene kupujícího informovat předem. Pro jistotu je ale dobré si (ne)existenci věcných břemen ověřit v katastru nemovitostí. Požádejte si o výpis a podívejte se do části C (věcná břemena zatěžující nemovitost) nebo v části B1 (věcná břemena ve prospěch nemovitosti).

V případě otázek nebo obav ohledně věcného břemene může být užitečné obrátit se pro radu na právníka nebo odborníka v oblasti nemovitostí.

Chcete se pustit do nákupu nebo prodeje nemovitostí? Obraťte se na nás.

Autor: FND Reality s.r.o.

Nachytřete se

Nové články

benefits backgound
BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Při prodeji zajistíme kompletní servis: administrativu, reklamu a právní servis.


Vy hledejte nové bydlení

PROFESIONALITA

PROFESIONALITA

Profesionální makléř odvede maximum od focení nemovitosti přes prohlídky po prodej.


Vy čekáte na peníze

REKLAMA

REKLAMA

Vaši nemovitost během prodeje propagujeme nejen v realitních katalozích.


Buďte vidět

DŮVĚRA

DŮVĚRA

Můžete se na nás spolehnout. Doladíme s vámi všechny drobnosti při koupi nebo prodeji.


Nestresujte se

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ

Ve spolupráci s FND Finance, vám pomůžeme s financováním koupě nemovitosti.


Vše na jednom místě