blog

Jaké informace jsou volně přístupné na katastru nemovitostí?

FND reality 18.11.2022

Jaké informace jsou volně přístupné na katastru nemovitostí?

Katastr nemovitostí je užitečná věc – jsou v něm uvedeny nejen údaje o nemovitostech, budovách a jednotkách, ale také jméno a adresa vlastníka nemovitosti, přesné zaznačení lokality dané nemovitosti i jaká se na konkrétní nemovitost vztahují omezení.

Co všechno lze z veřejné a bezplatné verze katastru nemovitostí zjistit, které informace jsou pak zjistitelné pouze v placené verzi a jak tyto údaje získat? Na to se podíváme v dnešním článku.

Veřejně přístupné informace o nemovitostech

Nejdůležitějším údajem v katastru nemovitostí je přesné zaznačení polohy dané nemovitosti – z volně přístupných údajů tak můžete podle evidenčního/parcelního čísla zjistit, v jaké obci a jakém katastrálním území nemovitost leží.

U nemovitosti je zároveň uveden její druh (např. stavební pozemek, zastavěná plocha, pole atp.) a u pozemků je také evidována rozloha. U bytových i nebytových jednotek pak zjistíte výše podílu na společných částech budovy a pozemku.

Z volně přístupných zdrojů také zjistíte, zda je nemovitost zatížena právem třetích osob, tj. zda je nakládání či užívání nemovitosti nějakým způsobem omezeno. Typickými příklady je například zástavní právo banky (v případě, že si majitel na nemovitost vzal hypotéku), věcné břemeno nebo zatížení nemovitosti exekucí. Zároveň je možné zjistit, jestli se o dané nemovitosti vede nějaké řízení (např. o vkladu vlastnického práva).

V katastru nemovitostí je přirozeně evidován vlastník nemovitosti či pozemku. Ve výpisu je uvedeno jeho celé jméno a příjmení, rodné číslo a adresa trvalého pobytu. Pokud je nemovitost vlastněna v rámci společného jmění manželů, najdete u dané nemovitosti zkratku „SJM“. Pokud je naopak nemovitost vlastněna v rámci podílového spoluvlastnictví, je u každého spoluvlastníka uvedena informace, jak velký podíl na nemovitosti mu náleží. Kromě toho z výpisu zjistíte také právní důvod nabytí nemovitosti.

Ne všechny tyto informace jsou však veřejně přístupné na portálu katastru nemovitostí. Za některé z těchto informací je třeba si připlatit.

Za které informace si musíte zaplatit

Od roku 2021 v bezplatné verzi katastru nemovitostí nezjistíte informace o vlastnících nemovitostí. Zároveň máte jen velmi omezené informace o tom, jestli je na nemovitosti uvaleno nějaké zatížení (typicky věcná břemena, exekuce a zástavní práva). Zjistíte sice, zda na nemovitosti vázne zástavní právo, už se ale z bezplatné verze výpisu nedozvíte, kdo je zástavním věřitelem, jaký je právní důvod zástavního práva či jak vysokou pohledávku zástavní právo zajišťuje. V bezplatné verzi zároveň nezjistíte podrobnosti o možných řízeních, která jsou o nemovitost vedena u příslušného katastrálního úřadu.

I nadále je však možnost pořídit si zpoplatněnou verzi výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého všechny tyto informace vyčtete. V závislosti na velikosti je požadován poplatek maximálně 100 Kč za první stranu výpisu a následně 50 Kč za každou další stranu A4. Je důležité zmínit, že tento úplný výpis je běžně akceptován úřady a dalšími institucemi. To znamená, že například při sjednání hypotéky se bez tohoto oficiálního dokumentu neobejdete.

Úplný výpis z katastru nemovitostí můžete získat online na portálu Nahlížení do katastru nemovitostí, přičemž poplatek za výpis můžete uhradit platební kartou. Výpis získáte také na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT (tj. například na větší poště nebo na úřadě) či na některém z pracovišť katastrálního úřadu.

Autor: FND Reality s.r.o.

Nachytřete se

Nové články

benefits backgound
BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Při prodeji zajistíme kompletní servis: administrativu, reklamu a právní servis.


Vy hledejte nové bydlení

PROFESIONALITA

PROFESIONALITA

Profesionální makléř odvede maximum od focení nemovitosti přes prohlídky po prodej.


Vy čekáte na peníze

REKLAMA

REKLAMA

Vaši nemovitost během prodeje propagujeme nejen v realitních katalozích.


Buďte vidět

DŮVĚRA

DŮVĚRA

Můžete se na nás spolehnout. Doladíme s vámi všechny drobnosti při koupi nebo prodeji.


Nestresujte se

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ

Ve spolupráci s FND Finance, vám pomůžeme s financováním koupě nemovitosti.


Vše na jednom místě