Ochrana osobních údajů

Vyplněním kontaktního formuláře udělujete společnosti FND reality, s.r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které jste poskytl. Dáváte tedy souhlas k tomu, aby společnost FND reality, s.r.o. tyto osobní údaje shromažďovala, ukládala na nosiče data, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala. Též udělujete souhlas k tomu, aby osobní údaje zpřístupňovala a předávala je ostatním osobám, které společnost FND reality, s.r.o. ovládá nebo osobám, které jsou ovládány osobou ovládající společnost FND reality, s.r.o. Své osobní údaje i souhlas s jejich zpracováním, poskytujete pro účely provádění veškerých činností souvisejících s realitními službami, jakož i k nabízení dalších produktů a služeb společnosti FND reality, s.r.o., osob, které společnost FND reality, s.r.o. ovládá, a osob, které jsou ovládány osobou ovládající společnost FND reality, s.r.o.. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu info@firmanaduveru.cz nebo dopisem na adresu sídla společnosti a v takovém případě budou osobní údaje vymazány.